• 1
 • 2
 • Kурсове за деца между 5 и 18 години

  Подготовката е в рамките на една учебна година от началото на октомври до края на месец май. Графикът на учебните занятия включва две посещения седмично по два учебни часа. В рамките на една учебна година се покрива по едно от поднивата  на Общата Европейска Езикова Рамка :

  Общата европейска референтна езикова рамка(Common European Frame work of Reference For Languages) е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да се постигне съизмеримост на чуждоезиковите компетенции в скала валидна за цяла Европа.Тази езикова рамка спомага за улесняване на признаването на съответните езикови сертификати също така за установяване на сътрудничество между образователните институции в тези страни.

  Европейската езикова рамка е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда.Тя оценява 4 основни умения в езиковото обучение:четене,писане,слушане и говорене.В рамките на тези 4 компонента,като определя 6 нива на езикови компетенции:


  А1 –Елементарна употреба на езика(начално ниво)

  А2-Елементарна употреба на езика (междинно ниво)

  В1-Независима употреба на езика (поддържащо ниво)

  В2-Независима употреба на езика (свободно владеене)

  C1-Компетентна употреба на езика (владеене и ефективно прилагане)

  С2-Компетентна употреба на езика(съвършено владеене)

   
  Обучението е с изключително индивидуална насоченост към усвояване на умения по практическия език спрямо съответната възраст.
   
  През учебната година се провеждат текущи тестове. Подготовката завършва с финален тест. На успешно представилите се курсисти се издава Удостоверение за завършено обучение за съответното езиково подниво.
   
  Предлагат се и допълнителни часове на преференциални цени за подготовка на желаещите да се явят на серията от забавни и мотивиращи изпити за международните грамоти  на университета Кеймбридж - Starters, Movers и Flyers. 
  Тези изпити представляват добър старт за детето в изучаването на автентичен английски език, поощряват и насърчават напредъка на децата и им дават самочувствието, че се справят успешно съобразно международно признати стандарти.

  От 2014 година Езиков център “„EVEN- Evocation in Education”
  има официално признат статут на подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж. Изпитната подготовка включва всички нива и възрасти:  YLE, KET, PET, KET for Schools, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE.
   
  Благодарение на партньорството си с АВО,Езиков и Изпитен Център на Университета Кеймбридж, сертификатните изпити за всички нива за курсистите на „EVEN- Evocation in Education”
  се провеждат в школата която е оборудвана по стандартите за организиране и провеждане на изпитите във формат „На хартия”.


  Мотото което следваме от създаването си през 2007 г.- е: „Не може да бъде научен само този, който не иска да бъде научен.

 • Езикови курсове за възрастни

  Те включват първите две нива по Общата Европейска Езикова Рамка в един курс. Така по-бързо и на по-добра цена ще напреднете и ще се приближите до нивата на самостоятелно ползване на езика.
   
  Подготовката е в рамките на пет до шест месеца в зависимост от хорариума часове за съответното езиково ниво, което е определено на входящия тест. Графикът на учебните занятия включва посещения два пъти седмично по 2 учебни часа от 40 минути. Заниманията се провеждат сутрин или вечер, в зависимост от работните ангажименти на кандидатите.

  Целта на обучението е да изведе курсистите до желаното от тях ниво на работна  компетентност по езика, което да им позволи уверено да се справят в ситуации на ежедневна комуникация или в професионална среда, както и да им осигури по-добро кариерно развитие. Всеки курс кореспондира с дадено ниво на Общо Европейската Езикова рамка.

  По време на курса се провеждат текущи тестове. Подготовката завършва с финален тес. На успешно представилите се курсисти се издава Сертификат за завършено обучение за съответното езиково ниво.

  Записването се извършва на място, след проведена дискусия!
  Обучението може да бъде целогодишно, интензивно.
  Групово или Индивидуално, според изискванията и нуждите на учащият!

   

  Желаещите да продължът в по високи нива могат да го направят при съответните условия.

  Бизнес нивата предоставят отлична възможност, както за повишаване и надграждане на езиковото ниво, така също и за намирането на по добри възможностти за професионална реализация.

   

 • CERTIFICATES OF ENGLISH

  КЕТ сертификат на University of Cambridge показва, че можете да:

  Разбирате и използвате основни фрази и изрази.

  Разбирате прости писмени английски фрази.

  Да представите себе си и отговорите на основните въпроси за себе си

  Можете да взаимодействайте с англоговорящите на основно ниво.

  С притежаването на този сертификат, получавате ценна квалификация, която е приета в цял свят.

  Подобрете работата, изучаването и перспективите си за пътуване.

  Покажете, че имате основните езикови умения, които трябват за да комуникирате на английски език.


  PET сертификат на University of Cambridge показва, че можете да:

  Четете основни книги и статии на английски език

  Да пишете писма и имейли по ежедневни теми

  Да разбирате фактическата информация

  да проявяват осведоменост за мненията и настроението в говоримият и писмен английски.

  Една необходима стъпка за успех към следващото ниво!

  FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH - FCE

  FCE Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и дава предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част.

  CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED - CAE

  Изпитът показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Съдържа пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е около 4 часа и 40 минути.

  CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY - CPE

  CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка.

  Изпитите на Кеймбридж са единствените международно признати изпити, които носят UCAS точки, необходими за кандидатстване във висшите учебни заведения.

За Нас

Езиков център „EVEN- Evocation in Education” Предлага целогодишно обучение по Английски език за деца и Възрастни Курсовете за ученици през учебната година са от м. октомври до края на м. май или средата на месец юни за сертификатните курсове. Посещенията са два пъти седмично по един, два или три учебни часа в зависимост от нивото и възрастта на учениците. Курсовете могат да се провеждат сутрин или следобяд.

Сертификати

Контакти

 • Ул. Александър Батенберг 26
 • Офис 103
 • Монтана
 
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода
Желая да получавам промоционални съобщения и новини (незадължително).
Съгласен съм с общите усовия и политиката за поверителност на сайта посочени долу.

Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на собственика на сайта.
 
Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
 
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Собственикът на сайта не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Собственикът на сайта си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време..

Изявление за защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да изпратите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга.

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 915 3 518

Осигуряване безопасност на данните
Цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички лични данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Не предоставяме данните на трети лица
При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като потребителско име, e-mail, телефон, адрес и собственоръчно въведена парола. Тези данни се изпозлват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.

Промяна или изтриване на личните данни
Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.
 
Ако имате някакви въпроси или коментари относно политиката за поверителност, моля свържете се с нас..